CENTROPROJEKT připravil projekt rekonstrukce komunikace Mostní ve Zlíně

Rekonstrukce silnice baťovskou čtvrtí se chýlí ke konci

Publikováno 11.7.2016

Posledních 400 metrů z celkových 1100 zbývá dokončit při kompletní modernizaci jedné z nejzastaralejších ulic ve Zlíně. Celková náklady dosáhnou cca 70 milionů Kč.

Nevyhovující stav vozovky, kluzký povrch žulových kostek, nedostatečná šířka komunikace pro bezproblémovou jízdu trolejbusů… to je jen krátký výčet nedostatečného technického řešení původního stavu. Právě proto naše projektová kancelář připravila projekt kompletní rekonstrukce této ulice ve Zlíně.

„Přestože jde o velice náročný projekt, daří se nám všechny obtíže překonávat. Držíme avizovaný termín dokončení i cenu,“ sdělil radní města Zlína Josef Novák, do jehož kompetencí stavba patří.

Dvě třetiny stavby jsou hotové

Nyní jsou dokončeny a používány tyto úseky:

  • od křižovatky ulic Mostní a Čiperova po ulici Na Vyhlídce,
  • úsek od křižovatky ulic Mostní a Aleny Randýskové po ulici Na Včelíně.

Důležitou dokončenou stavbou je také kompletní oprava silnice k místní základní škole v délce přibližně 70 metrů.

„Pracuje se také na zbývajícím 400 metrů dlouhém úseku, kde se současně realizují přeložky inženýrských sítí,“ doplnil Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu.

Významná stavba ve Zlíně

Dlouhé roky nevyhovující stav vozovky a chodníků si vyžádal investici ve výši cca 70 milionů Kč. Stavební práce byly zahájeny minulý rok v červenci, předpokládaný závěr je naplánován na srpen letošního roku.

„Křižovatky budou mírně vyvýšené, aby řidiči museli přibrzdit, což zvýší bezpečnost chodců. Na to, že najíždí na křižovatku, bude automobilisty upozorňovat i dlažba,“ uvedl primátor Miroslav Adámek.

 

Projekt rekonstrukce komunikace Mostní