ZEVO – Spalovna Chotíkov

Místo:
Chotíkov u Plzně, Česká republika

Rok ukončení:
2014

Investor:
Plzeňská teplárenská a.s.

Stupeň zakázky:
Zpracování projektové dokumentace (basic design, detailed design)
autorský dozor do úrovně spodní stavby (pro ČKD) a následně i vrchní stavby 3 stavebních objektů (pro CHEMOPRAG)

Stručný popis stavby:
Jedná se o závod na energetické využití komunálního odpadu s technologií roštového spalování, bez kombinace se zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, s celoroční dodávkou energií do odběratelské sítě CZT Plzeňské teplárenské a.s.

Základní technické údaje:
Celkové rozpočtové náklady stavby: 1 953 mil. Kč
Kapacita zařízení: 95 000 tun komunálního odpadu/rok
Elektrická energie
Instalovaný výkon generátoru: 7,5 MWe
Vlastní spotřeba: 15 360 MW/rok
Dodávka do sítě: 25 810 MWh/rok
Teplo
Maximální tepelný výkon: 22 MWt
Roční dodávka tepla: cca 108 MWh/rok