Zásobování výrobního areálu Precheza pitnou vodou

Investor:
Precheza a.s.

Místo:
Přerov, Olomoucký kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2019

Investiční náklady stavby:
cca 17 mil. Kč

Generální dodavatel:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
kompletní realizace stavby a dodávka technologických zařízení

Stručný popis projektu:
Rozsáhlost řešení a důraz na detail celého provedení si vyžádala rozdělení projektu do tří samostatných dokumentací a etap.
V areálu teplárny Přerov byl postaven  nový podzemní objekt a přípojky na vodovodní řád. Součástí této etapy byly také protlaky pro vodovodní potrubí z třívrstvé PE100RC délky 243 metrů v areálu teplárny Přerov pod kanalizací a železnicí.
Následně proběhla rekonstrukce potrubního mostu včetně potrubí o délce 100 m přes řeku Bečvu. V rámci nového vodovodního přívodu byla dodána nová strojní část a čerpací stanice včetně napojení na jednotný systém měření a regulace.
V samostatném areálu výrobního závody Prechezy se prodloužila trasa potrubního mostu a vedení vodovodu po stávajících potrubních mostech.