Optimalizace skladování pytlovaných krmných směsí

Investor:
PRIMAGRA, a.s.

Místo:
Milín, Středočeský kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2021

Investiční náklady stavby:
cca 8 mil. Kč

Naše práce na projektu:
dodávka ocelové konstrukce (66 t), opláštění (1452 m2), výplní otvorů a požární uzávěry

Parametry stavby:
zastavěná plocha / 887 m2
výška haly / 8,8 m

Stručný popis projektu:
Nová dvoulodní skladovací hala s rozponem lodí 12 a 15 metrů soustředí skladování pytlovaných směsí do jednoho centrálního místa.
Rychlejší plnění zajišťuje nová pytlovací linka, která navazuje na nově vybudovaný sklad.
Nosná konstrukce je ocelová, uzavřená část je opláštěna kombinací sendvičových panelů a trapézových plechů.
Součástí této realizace byla také přístavba nové výtahové věže s ocelovou konstrukcí pro dopravníkový systém sypkých směsí.