Zásobování vodou v Jerevanu, Arménie

Místo:
Jerevan, Arménie

Rok ukončení:
2013

Investor:
Evropská banka pro výzkum a rozvoj (EBRD)

Stručný popis stavby:
Cílem studie bylo zhodnocení stávajícího stavu provozované vodohospodářské infrastruktury, návrh dlouhodobého a krátkodobého investičního plánu její obnovy, finanční analýzy a zhodnocení klimatických změn.
Čištění odpadních vod je nedostatečné, u ČOV ‚Aeratsia‘ je provozováno prakticky pouze mechanické předčištění.
Provoz a výstavba nové ČOV byly kvůli válečnému konfliktu mezi Arménií a Ázerbajdžánem přerušeny na začátku 90. let minulého století.
Studie proveditelnosti projektu Yerevan Water Supply Improvement Project Feasibility Study byla zpracována ve spolupráci s firmou Grant Thornton CSJC Armenia.

Základní technické údaje:
Přívodní vedení: 450 km
Distribuční síť: 2000 km
Vodojemy: 27 (celkový objem 329 500 m3)
Zesilovací čerpací stanice: 126
Kanalizační síť: 1200 km
ČOV ‚Aeratsia‘

Související reference :
studie vodohospodářské stavby