Dopravní řešení OC Olympia I

Místo:
Brno, Česká republika

Rok ukončení:
1999

Investor:
Stannifer, Velká Británie

Stručný popis stavby:
Areál OLYMPIA s hypermarketem, maloobchodními pasážemi a multikinem je komunikačně napojen na silnice II/152 v prostoru sjezdu z dálnice D2 Brno – Bratislava.
Návštěvníci nákupního a zábavního centra mohou k dopravě použít osobní vozidlo, autobus MHD nebo i kolo (napojení na cyklostezku Brno – Vídeň).
Nákladní doprava je odkloněna na západní stranu, kde je řešeno zásobování, odpadové hospodářství a odstavné stání nákladních vozidel.
V centrální části parkoviště jsou umístěny zastávky MHD včetně zastřešení s vazbou na hlavní vstup. Provoz na parkovišti je řízen svislým a vodorovným dopravním značením, pro fyzické omezení rychlosti byly použity zpomalovací prahy.

Základní technické údaje:
Počet stání osobních automobilů: 1700
Počet stání pro handicapované: 45
Počet stání nákladních automobilů: 12

Rampy zásobování: 12
Počet stojanů čerpací stanice: 6Z

Zpevněné plochy celkem: 80 000 m2
Asfaltobetonový povrch: 74 000 m2
Délka vozovek: 2050 m
Dlážděný povrch: 6 000 m2