Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm

Místo:
Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Zlínský kraj

Stručný popis stavby:
Cílem investiční akce „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“ bylo vytvoření podmínek pro zlepšení metod práce se seniory a odstranění bariér v hygienických zařízeních ubytovacích jednotek.
Navržené stavební úpravy řešily rekonstrukci hygienických jader v 51 ubytovacích jednotkách ve 4 podlažích.
Zároveň byly vytvořeny nové čisticí místnosti a sklady pro zdravotní pomůcky. Také vznikly 3 nové terapeutické místnosti – pro aktivní a pasivní muzikoterapii a reminescenční místnost.
Projektovou dokumentaci vypracovala divize Občanské, průmyslové a energetické stavby v září 2011.
V dubnu roku 2013 pokračovala divize na dokumentaci pro provedení stavby. Rekonstrukční práce byly ukončeny 20. února 2015.