Výrobní hala TWW

Místo:
Zašová – Luhy, Česká republika

Rok ukončení:
1994

Investor:
Top wood windows spol. s r.o.

Stručný popis stavby:
SO 01 – Hala na výrobu dřevěných rámů oken

V hale je dle technologického toku soustředěna veškerá výroba oken vč. pomocných provozů – strojovny VZT, plynové kotelny, kompresorovny, elektrorozvodny, skladu barev a kování.
Objekt haly je proveden ze železobetonové konstrukce se sedlovou střechou ze železobetonových skořepinových střešních desek.
Obvodový plášť tvoří železobetonové sendvičové panely z pohledového betonu dokončeného barevnými nátěry s pásem oken z menší částí otvíratelných.
Vnitřní členění haly je provedeno z cihelných příček.
SO 02 – Administrativní  budova
Objekt je částečně dvoupodlažní, půdorysných rozměrů 12 x 18 m, konstrukční výška podlaží je 3,0 m.
Je založen na betonových základových pasech, nosná konstrukce železobetonová s obvodovým cihelným zdivem.
Osvětlení a větrání prostor je převážně přirozené – okny.
První podlaží je využito pro zázemí 72 zaměstnanců, ve 2. podlaží jsou kanceláře administrativy.

Základní technické údaje:
Podlahová plocha budov: 2 330 m2
Obestavěný prostor: 10 120 m3