Úprava uličního prostoru Ševcovská, Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Statutární město Zlín

Stručný popis stavby:
Zpracovaná dokumentace má za úkol navrhnout rozšíření parkovacích možností pro osobní vozidla obyvatel v řešeném území. Dále bude provedena rekonstrukce místních asfaltových komunikací v ul. Ševcovská a Díly II, dlážděných chodníků a dlážděných vjezdů k sousedním nemovitostem.
Řešení nových parkovacích stání v dané lokalitě vychází z plošných možností řešeného území a z požadavku optimálních finančních nákladů bez zbytečných přeložek inženýrských sítí a s ohledem na přiměřenou ochranu stávajících stromů.
Realizace projektu je navržena ve 4 etapách. Etapizace této stavby je řešena dle finančních možností stavebníka a nezbytné minimalizace doby pro uzavření vozovky, předpokládá se tedy provedení stavby s rozdělením na jednotlivé pracovní úseky.

Základní technické údaje:
Počet navržených parkovacích stání:
I. etapa: 40
II. etapa: 30
III. etapa: 14
IV. etapa: 47