Turbogenerátor s výkonem 72 MW

Místo:
Ostrava – Třebovice, Česká republika

Investor:
Dalkia Morava, s.r.o.

Orientační náklady stavby:
500 milionů Kč

Rok dokončení:
2004

Stručný popis stavby:
Projekt zahrnoval instalaci turbogenerátoru TG16 v areálu elektrárny Třebovice se jmenovitým činným výkonem 72 MW včetně vyvedení výkonu a příslušenství. Turbogenerátor je umístěn v prostoru zrušeného turbogenerátoru TG14.
Byly vybudovány nové základy na místě vybourané stolice TG14.
Teplo pro výrobu elektřiny bude zajištěno stávajícími kotli. Instalací TG16 nedojde k nárůstu výroby tepla, naopak se předpokládá mírné snížení spotřeby paliva, což úbytkem množství exhalací bude mít příznivý dopad na životní prostředí.
Výstavbě nového turbogenerátoru TG 16 Třebovice předchází stavební úpravy přeložek stávajících potrubí, kabelů a zařízení, překážejících výstavbě, které byly provedeny na základě ohlášení stavebnímu úřadu v Třebovicích.

Základní technické údaje:
Výkon generátoru: 72 MW