Sklad pneumatik Barum Continental

Místo:
Otrokovice, Česká republika

Rok ukončení:
2001

Investor:
Barum Continental spol. s r.o.

Stručný popis stavby:
Šestilodní skladová hala je řešena jako monoblok s patrovými přístavky, kde jsou umístěny obslužné a  administrativní provozy.
Napojení dopravním mostem z výrobních linek do paletizace v hale umožňuje třídění, skladování na paletách a následnou expedici denní výroby plášťů pro osobní automobily.
Doprava autoplášťů je zajišťována kamiony nebo železniční vlečkou.
Monoblok o půdorysném rozměru 216 x 120 metrů je umístěn v záplavovém území. Nosná konstrukce haly je ocelová se železobetonovými sloupy, založená na pilotách, obvodový a střešní plášť je sendvičový.

Základní technické údaje:
Kapacita skladu: 800 tisíc kusů/18 tisíc palet
Skladová plocha: 17 744 m2
Paletizace: 3 873 m2
Expedice: 4 425 m2
Oblužné provozy: 848 m2
Administrativa a sociální zázemí: 919 m2

Parkovací stání kamionů: 62 míst
Expediční stání kamionů: 33 míst