Rekonstrukce parních rozvodů 0,3 MPa města Zlína

Místo:
Zlín, Česká republika

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stupně dokumentace:
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS)

Realizace projektu:
2018

Popis projektu:
Rekonstrukce parních rozvodů bude provedena instalací nových ocelových potrubí s párou o teplotě max. 160 °C a přetlaku max. 0,3 MPa.
Potrubí vratného kondenzátu o teplotě do 100 °C bude také ocelové. Dimenze parních potrubí se pohybují od DN 400 do DN 50, kondenzátní potrubí jsou menší.
Společně s potrubím jsou v tepelných kanálech vedeny také slaboproudé kabely různých správců sítí (UPC, CETIN, AVONET apod.).
Celková délka tepelných kanálů s parním potrubím je cca 3 900 metrů.