Odkanalizování obcí Ořechov a Vážany

Místo:
Obce Ořechov a Vážany, Zlínský kraj, Česká republika

Stavebník:
Svazek obcí Ořechov-Vážany

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Projekt:
2018

Technické parametry:
Průměrné množství vypouštěných splaškových odpadních vod:
6 435 m3/měsíc (70 220 m3/rok)
Celková odvodňovaná plocha: 82,5 ha
EO: 1 300 ekvivalentních obyvatel