Rekonstrukce kotelny ve Svitavách

Místo:
Svitavy, Česká republika

Investor:
HARPEN ČR s.r.o. (dnešní RWE Energo s.r.o.)

Stručný popis stavby:
Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávající uhelné teplovodní kotelny Lány II na teplovodní plynovou kotelnu s kogenerací pro vytápění bytových domů a objektů občanské vybavenosti na svitavském sídlišti Lány.
Nově je na teplovod napojen také areál Svitavské nemocnice.
Záměrem investora bylo dosažení hospodárného provozu a minimalizace provozních nákladů při provozu nové teplovodní plynové kotelny. Současně s rekonstrukcí kotelny proběhla i rekonstrukce topných kanálů na sídlišti a byly realizovány nové předávací stanice tepla v jednotlivých objektech připojených na kotelnu.
Veškeré strojní zařízení nové kotelny je instalováno v prostoru stávající strojovny.

Základní technické údaje:
Výkon pro vytápění, ohřev TUV a vzduchotechniku: 11 377 kW
Objem dvou akumulačních nádrží: 100 m3