Nová parní kotelna v Lovochemii

Místo:
Městec Králové, Česká republika

Investor:
Lovochemie a.s.

Stručný popis stavby:
V provozovně Lovochemie a.s. v Městci Královém byla do provozu uvedena nová parní plynová kotelna.Místo zastaralých kotlů byl instalován moderní parní kotel BOSCH o výkonu 1600 kW s hořákem Weishaupt a ostatními potřebnými zařízeními.
Energetický zdroj vyrábí sytou páru pro potřeby technologie podniku, který se zabývá výrobou hnojiv.
V rámci rekonstrukce došlo také ke stavebním úpravám kotelny a prostoru před kotelnou. Renovován byl též areálový rozvod zemního plynu.

Základní technické údaje:
Výkon parního kotle: 1600 kW
Značka parního kotle: Bosch
Značka hořáku: Weishaupt