Projekt rekonstrukce komunikace v Nedašově Lhotě

Místo:
Nedašova Lhota, Česká republika

Investor:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Obec Nedašova Lhota

Stručný popis stavby:
V rámci plánované rekonstrukce silniční komunikace II/50736 procházející obcí Nedašova Lhota bude opravena samotná silnice, související část kanalizace pro odvodnění vozovky i všech souvisejících prvků (chodníky, sjezdy na obecní vozovky a parcely, autobusové zastávkové zálivy atd.).
U liniové dopravní stavby bude provedena šířková úprava a výměna konstrukce vozovky.
Účelem stavby kanalizace je mimo odvodnění silniční komunikace i zajištění odvedení odpadních vod z obce Nedašova Lhota na ČOV Brumov-Bylnice
Projekt byl konzultován se správcem silnice III. třídy – Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

Základní technické údaje:
Šířka vozovky: 6,50 m
Šířka chodníku: 1,50 m