Koupaliště Zelené ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2002

Investor:
Statutární město Zlín

Výše investice celé akce:
36 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Projekčně i dodavatelsky (bazénová technologie) řešená rekonstrukce sezónního koupaliště zakomponovaného v areálu škol a sídliště Bartošova čtvrť ve Zlíně.
V rámci I. etapy (2001) byla provedena sanace stávající bazénové vany s keramickým obkladem pomocí bazénové folie DLW.
Dále byla postavena nová jednopodlažní  budova šaten, zázemí a úpravny vody a upraveny zpevněné plochy.
II. etapa (2003) rozšířila koupaliště o rekreační bazén s atrakcemi a relaxačním bazénem v nerez oceli.

Základní technické údaje:
Relaxační bazén
Plocha: 295 m2
Objem: 325 m3
Oběhový výkon filtrace: 120 m3/h
Plavecký bazén
Plocha: 160 m2
Objem: 64 m3
Oběhový výkon filtrace: 45 m3/h
Dětský bazén
Plocha: 28 m2
Objem: 5,6 m3
Oběhový výkon filtrace: 12 m3/h

Whirlpool
Plocha: 28 m2
Objem: 33 m3
Oběhový výkon filtrace: 33 m3/h

Maximální návštěvnost: 1500 osob
Průměrná denní návštěvnost: 1000 osob