Rozšíření čistírny odpadních vod Královského pivovaru Krušovice

Místo:
Krušovice, Česká republika

Rok ukončení:
probíhá

Objednatel:
Královský pivovar Krušovice a.s.

Investor:
HEINEKEN Česká republika, a.s.

Stupeň zakázky:
projektová dokumentace pro intenzifikaci stávající ČOV na maximální výstav 1 mil. hl/rok

Stručný popis stavby:
Královský pivovar Krušovice je jedním z nejstarších a největších pivovarů na území Česka.

Základní technické údaje:
Kapacita: 60 000 EO