Projekt rekonstrukce chodníku a komunikace ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Statutární město Zlín

Stručný popis stavby:
Předkládaný projekt tohoto objektu řeší opravu stávajícího jednostranného chodníku šířky cca. 1,20 m, který vede podél místní komunikace.
Šířka veřejného chodníku zůstane zachována vzhledem ke stísněným poměrům.

Základní technické údaje:
Šířka chodníku: 1,20 m
Nově dlážděná plocha celkem: cca 380,00 m2
Nová asfaltová vozovka podél chodníku:
šířka pruhu: 0,30 m
plocha: cca 111,50 m2