Studie dopravy v Rakovníku

Místo:
Rakovník, Česká republika

Investor:
Město Rakovník

Stupně zakázky:
Studie dopravy v klidu

Stručný popis stavby:
Z důvodu akutního nedostatku odstavných a parkovacích ploch potřebovalo město Rakovník připravit veškeré podklady a možnosti rozšíření.
Stávající kapacita parkovišť v řešené oblasti byla nedostatečná, obzvlášť pro potřeby plaveckého bazénu.