ZTV pro obytnou lokalitu v Kunovicích

Místo:
Kunovice, Česká republika

Investor:
Obec Kunovice

Orientační náklady stavby:
cca 8,1 milionu Kč včetně DPH

Stručný popis stavby:
Projekt řeší technickou a dopravní infrastrukturu pro bytovou zástavbu 13 rodinných domů v jihovýchodní části obce Kunovice.
Neoddělitelnou součástí jsou také veřejná prostranství a doprovodná ochranná zeleň.

Základní technické údaje:
Řešené území: 1,8 ha
Vodovod: 253,5 m
Kanalizace: 201,5 m
Plynovod: 235,0 m
Veřejné osvětlení: 235,0 m, počet světelných míst 8 ks
Přeložka sdělovacího kabelového vedení: 295,0 m
Komunikace pojížděné a pochozí: 1 560 m2
Sadové úpravy:
plocha trávníků 3 700 m2
počet stromů: 95 ks