Projekt rekonstrukce budovy pro VZP ČR – Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2005

Investor:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Investiční náklady:
69,6 mil. Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Předmětem zakázky byl projekt rekonstrukce a celkové modernizace již nevyhovující administrativní budovy objektu pro potřeby VZP ČR.