Administrativní a hotelové centrum Kyjev

Místo:
Kyjev, Ukrajina

Rok ukončení:
2007

Investor:
OAO „KAMET“

Stručný popis stavby:
Jednou z nejvýznamnějších akcí CENTROPROJEKT GROUP a.s. v roce 2007 se stal projekt administrativního a hotelového centra v Kyjevě na Ukrajině. Investorem je bankovní skupina OAO „KAMET“, generálním projektantem firma VAT „Závod železobetonových konstrukcí S. Kovalské“, která se zabývá především bytovou výstavbou a výrobou železobetonových konstrukcí. Centroprojekt zpracoval pro investora dokumentaci stavebních objektů v úrovni studie a dokumentaci pro stavební povolení.
Vlastní projekt se nachází v místě vzdáleném asi 8 km od centra hlavního města při jedné z nejdůležitějších městských komunikací – třídě Vítězství. Lokalita se vyznačuje smíšenou zástavbou – občanské a bytové stavby doplňují v těsném sousedství starší průmyslové objekty. Dobrá dopravní dostupnost a charakter stávající zástavby dávají do budoucna předpoklad k restrukturalizaci území, které by se mohlo po asanaci stávajících průmyslových objektů stát významným komerčním centrem.
Výstavba areálu byla naplánována ve dvou etapách. První etapa zahrnuje výstavbu samostatné dvanáctipodlažní budovy s podzemním parkovištěm, do které budou přemístěny stávající administrativní provozy. V rámci druhé etapy je naplánována realizace administrativního komplexu, skládajícího se ze čtyř dvanáctipodlažních budov, řazených okolo centrální přestřešené dvorany. Komplex je vybaven třípodlažním podzemním parkovištěm, v přízemí se kromě ústřední vstupní dvorany nachází restaurace, menší čtyřhvězdičkový hotel, obchody, fitness centrum a konferenční místnosti. V horních podlažích jsou umístěny pronajímatelné komerční plochy, které umožňují vysokou variabilitu uspořádání vnitřního prostoru a vysoký standard technického vybavení.
Podmínkou investora bylo navržení provozu ve vyšší kategorii (kategorie B), pro kterou je například požadována kapacita parkování v poměru jednoho parkovacího místa na 50 m2 komerčních ploch.

Základní technické údaje:
Celková plocha staveniště: 22 545 m2
Plocha zastavěná celkem: 18 643 m2  (využití území 83 %)
Celková užitková plocha všech podlaží (vč. podzemních parkovišť): 133 130 m
Obestavěný prostor celkem: 58 900 m
Celkový počet míst ve stravovacích provozech (restaurace, jídelny, kavárny): 650 osob
Předpokládané max. množství zaměstnanců: 4 600 osob