Projekt návsi v Lužkovicích

Místo:
Zlín, Česká republika

Předpokládaná lhůta stavby:
06/2013 – 10/2014

Investor:
Statutární město Zlín

Stručný popis stavby:
Cílem proměny návsi místní části je zlepšení provozu a parkování automobilů, pohybu chodců a také vytvoření malého společenského prostoru pro pořádání kulturních akcí.
V rámci stavby bude vybudován chodník a nové vjezdy podél komunikace po levé straně vozovky ve směru jízdy a řešení kolmých parkovacích stání mezi vozovkou a rodinnými domy v prostoru pravé strany silnice č. III/4913, kde s danými úpravami souvisí i řešení vjezdů k rodinným domům a chodníku podél parkoviště.
Dlážděná plocha u kříže bude respektovat svou polohou stávající strom a pomník s křížem. Na tuto plochu budou navazovat chodníkové plochy směrem k autobusové zastávce a východním směrem kolem domu č. p. 45 podél komunikace.

Základní technické údaje:
Rekonstrukce komunikace: 177 m
Délka nového chodníku: 177 m
Počet automobilových stání: 22 kolmých