ČOV Bučovice

Místo:
Bučovice, Česká republika

Rok ukončení:
1995

Objednatel:
Město Bučovice

Výše investice celé akce:
49 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Společné čištění splaškových, průmyslových, potravinářských z jatek a dešťových odpadních vod z města Bučovice a městské části Vícemilice.
Do zkušebního provozu byla ČOV uvedena v roce 1995. Je navržena na kapacitu 8 860 EO.
Situování je v souladu se SÚP v jihozápadní části města Bučovic.
Mechanicko-biologická ČOV, kombinovaná oběhová aktivace s oxickou a anoxickou zónou zajišťuje odstraňování organických látek, dusíku a fosforu.

Skladba:

 • vírový separátor,
 • čerpací stanice,
 • dešťová zdrž,
 • mechanické předčištění,
 • oběhová aktivace,
 • dmýchárna,
 • dosazovací nádrž,
 • měření vyčištěných OV,
 • kalové hospodářství: uskladňovací a homogenizační nádrže,
 • mobilní odvodňování kalu,
 • provozní budova ČOV.

Základní technické údaje:
Množství OV
Q24: 1036 m3/d
Znečištění OV
Počet ekv. obyvatel dle BSK5: 8 300 EO
BSK5: 481 mg/l
BSK5: 498 kg/den
NL: 620 mg/l
NL: 642 kg/den
Čisticí efekt ČOV na BSK5: 96 %
Kvalita vyčištěné vody na odtoku
BSK5: 10,02 mg/l
CHSKCr: 55,42 mg/l
NL: 17,43 mg/l