Nové dopravní napojení průmyslového areálu Kosteleckých uzenin

Investor:
Kostelecké uzeniny, a.s.

Místo:
Planá nad Lužnicí, průmyslová zóna Mezi vlečkami

Projekt:
2020

Předpokládaná realizace:
2021

Projektované náklady stavby:
cca 13 mil. Kč

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
DÚR, DSP, inženýrská činnost

Stručný popis projektu:
Navrhovaná úprava stávající vozovky silnice II/409 řeší potřebu nového dopravního napojení areálu firmy Maso Planá.
Součástí návrhu je i úprava stávající protihlukové stěny podél pozemní komunikace silnice II/409 v místě dopravního připojení nového sjezdu do areálu.
Vzhledem k intenzitám provozu na silnici II/409 a počtu odbočujících vozidel do areálu Maso Planá bude provedeno rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo (směr od dálnice).
Nové dopravní napojení areálu bude řešeno jako dopravně významný sjezd z veřejné silniční komunikace.