Rozšíření provozních zásobníků pro AFEED v Kroměříži

Investor:
AFEED a.s.

Místo:
Kroměříž, Zlínský kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2020

Projektované náklady stavby:
cca 16 mil. Kč

Generální dodavatel:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
Kompletní dodávka stavby a technologického zařízení

Parametry stavby:
Počet zásobníků / 8
Kapacita zásobníků / 8 x 38 m3 (152 tun sypkých směsí)

Stručný popis projektu:
Firma AFEED vyrábí krmné směsi a pre­mixy pro chov hospodářských zvířat – kuřat, prasat i krav – v Hustopečích, v Opavě, v Trnavě a také v Kroměříži, kde jsme jí pomohli vybudovat rozšíření zásobníků.
Dodali jsme zbrusu nový objekt, který plynule navazuje na stávající provoz výrobny. Přistavěli jsme baterie podjezdných expedičních zásobníků pro skladování a expedici sypkých a granulovaných krmných směsí.
Rozhodujícím impulsem k výstavbě nových zásobníků byla lepší operativnost při výrobě, zlepšení provozních podmínek a omezení vlivu provozu na okolní prostředí.
Nové zásobníky jsou založeny na pilotech, na které navazují dva podélné základové železobetonové pasy. Stavba pokračuje nosnou ocelovou konstrukcí až do výše 16 metrů, kde je zastropena pochozím stropem.
Spojení se stávajícím provozem zajišťuje technologický most ve výšce 25 metrů.