Kotelna v elektrárně Počerady (paroplynový zdroj 840 MWe)

Místo:
Počerady, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Skupina ČEZ

Celkové náklady:
75 mil. Kč

Stupeň zakázky:
BD – Basic Design,
DD – Detail Design,
PTD – Průvodní technická dokumentace,
RC – Red Correct,
PPP – podklady pro profese,
AB – As Built,
dodávka „na klíč“,
DSPS – dokumentace skutečného stavu

Stručný popis stavby:
V rámci obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České republice byl realizován nový energetický zdroj – paroplynová elektrárna o výkonu 840 MWe.
Paroplynový cyklus je výjimečný svojí vysokou provozní disponibilitou, výkonem a šetrností k životnímu prostředí.
Výstavba dvou stejných budov kotelny od úrovně ±0,000.  Nosnou konstrukci budov tvoří ocelové sloupy se ztužidly, obvodovými průvlaky a střešními vazníky.
Opláštění budov se skládá z železobetonového prefabrikovaného soklu, na který navazuje skládaný sendvičový plášť tvořený nosnou ocelovou kazetou s výplní minerální tepelnou izolací a pohledovým trapézovým plechem.
Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem s tepelnou izolací a krytinou z PVC střešní fólie. Ze střechy objektu je přístup na komín pomocí ocelové lávky.
Budovy jsou vybaveny nákladním výtahem o nosnosti 2000kg s dojezdem na střechu.

Základní technické údaje:
Hrubá účinnost: 58,4 %
Hrubý výkon na svorkách generátorů: 838 MWe
Vlastní spotřeba: 13 MWe
Emise NOx, CO: 40 mg/Nm3
Budovy kotelny
Půdorysný rozměr: 27,35 x 27,27m
Výška budovy po atiku: 36,55m
Počet vnitřních technologických plošin: 5 základních výškových úrovní

Virtuální prohlídka:
Investor, Skupina ČEZ, umožnil prohlídku realizované paroplynové elektrárny pomocí virtuální prohlídky.