Vysokoregálová skladová hala v Odrách

Místo:
Odry, Česká republika

Investor:
Semperflex Optimit s.r.o.

Stručný popis stavby:
Navržený objekt bude sloužit jako centrální distribuční sklad firmy Semperflex Optimit s.r.o. a nachází se ve středu průmyslového areálu.
Samotný vysokoregálový sklad je dispozičně rozdělen na tři části – skladovací, expediční a administrativní.
Ve skladovací části se nachází prostory pro uskladnění, manipulaci a expedici výrobků. Celková max. kapacita skladu je 10 800 paletových míst.
Zboží v prostoru haly je dopravováno a a zakládano na paletách pomocí elektrických vozíků s indukčním vedením.
Nosnou konstrukci objektu tvoří třílodní jednopodlažní montovaná železobetonová hala o rozponu 3×18,80 m se světlou výškou po sedlový vazník 15,5 m.
Obvodový plášť je navržen ze sendvičových železobetonových panelů s navazujícím lehkým opláštěním ze sendvičových panelů s minerální tepelnou izolací.
Expediční část je jednolodní a jednopodlažní s nosnou konstrukcí z montovaných železobetonových prefabrikátů.
Obvodový plášť je navržen identicky se skladovou halou.
Administrativní přístavba je dvoupodlažní zděný objekt.
Projekt výstavby zahrnuje také přeložení tras několika inženýrských sítí a nedílnou součástí je také výstavba vnitřních komunikací a zpevněných ploch.

Základní technické údaje:
Celkové parametry vysokoregálového skladu
Zastavěná plocha: 5 163 m2
Obestavěný prostor haly: 79 665 m3
Skladovací hala
Počet paletových míst: 10 800
Výška regálů: 16 metrů
Půdorysné rozměry: 57,7 x 50,85 m
Zastavěná plocha: 2 952 m2
Obestavěný prostor haly: 59 030 m3
Výška atiky haly: 18 m
Expediční hala
Půdorysné rozměry: 81,10 x 24,80 m
Zastavěná plocha: 2 071 m2
Obestavěný prostor haly: 19 440 m3
Výška atiky haly: 7,5 m
Administrativní přístavba
Půdorysné rozměry: 22 x 6 m
Zastavěná plocha: 140 m2
Obestavěný prostor haly: 1 195 m3
Výška atiky budovy: 6,8 m