Modernizace ČOV Toma Otrokovice

Místo:
Otrokovice, Česká republika

Rok ukončení:
2009

Investor:
Toma, a.s.

Investiční náklady:
155 mil. Kč

Stupně zakázky:
Všechny projektové stupně

Stručný popis stavby:
I. etapa – Denitrifikace a defosforizace
II. etapa – Intenzifikace plynového hospodářství

Cílem stavby byla postupná modernizace ČOV tak, aby bylo dosaženo:

  • zlepšení kvality vypouštěných vod,
  • modernizace technologického zařízení,
  • automatizace provozu.

Postupně byly realizovány následující celky:

  • usazovací nádrž a denitrifikační nádrž,
  • biologické čištění,
  • kalové a plynové hospodářství,
  • MaR, řidicí systém.

 

Základní technické údaje:
Kapacita: 160 000 EO