II. tenisová hala – Zlín, Vršava

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2001

Investor:
TENIS VRŠAVA s.r.o.

Investiční náklady:
13 mil. Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Rozhodující dodavatelé:
CENTRING spol. s r.o., STŘECHY 92, s.r.o., TENNIS ZLÍN, a.s.

Stručný popis stavby:
Nosnou konstrukci tenisové haly tvoří železobetonové pylóny, na které jsou uloženy dřevěné obloukové sbíjené vazníky MKD na rozpětí 36,0 m.Střešní krytina tenisové haly je z vlnitého plechu s tepelnou izolací položenou na dřevěném podhledovém podbití.
Obvodový plášť je do výšky 3,20 m nad podlahu vyzdívaný z cihelných tvárnic. Štítové stěny jsou nad vyzdívkou provedeny z dřevěných sendvičových panelů kotvených k dřevěným štítovým sloupům.
Na hrací ploše jsou umístěny dva tenisové kurty. Povrch hrací plochy je z textilního koberce nalepeného na izolovanou železobetonovou desku.

Základní technické údaje:
Účel stavby: tenisová hala
Půdorysný rozměr objektu: 42,90 x 38,25 m
Výška objektu: 12,49 m
Rozměry hrací plochy: 36,00 x 36,00 m
Světlá výška po vazník: 3,20 – 11,87 m
Zastavěná plocha: 1500 m2
Obestavěný prostor: 14 435 m3