Obytné centrum Praha – Horní Měcholupy

Místo:
Praha, Česká republika

Rok ukončení:
2005

Investor:
Hlavní město Praha

Investiční náklady:
950 mil. Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stupeň zakázky:
projektová dokumentace
autorský dozor

Rozhodující dodavatel:
SKANSKA CZ a.s.

Stručný popis stavby:
Výstavba obytného centra na Veronském náměstí v Praze s částí ploch určenou pro komerční účely. Ve dvou suterénech pod většinou objektů jsou parkovací místa. Areál se čtyřmi 8 podlažími a jednou 13 podlažní budovou tvoří átrium, které je využito pro relaxaci.Pro nosnou konstrukci objektů je použit monolitický železobetonový skelet, monolitická vana suterénu je založena na pilotách. Obvodový plášť je převážně vyzdívaný s kontaktním topením.

Základní technické údaje:
Účel stavby: bytová výstavba
Zastavěná plocha: 6530 m2
Obestavěný prostor: 178 550 m3
Počet bytů 354
Počet garážových stání: 548
Zahájení výstavby: 04/2004
Ukončení výstavby: 12/2005