Projekt haly na výrobu hydraulických hadic

Místo:
Odry, Česká republika

Rok ukončení:
2014

Investor:
Semperflex Optimit s.r.o.

Celková investice:
82,5 milionu Kč

Stupně zakázky:
kompletní projektová a inženýrská činnost – projekt pro územní rozhodnutí, zajištění veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby, stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace změny stavby před dokončením, skutečné provedení stavby – dodavatel, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, technický dozor stavebníka

Stručný popis stavby:
Záměrem investora bylo rozšíření výroby hydraulických hadic.
K naplnění záměru byla potřeba výstavba nové haly, která bude přímo navazovat na stávající výrobní objekt a bude s ním funkčně propojena.
V této souvislosti bylo nutné provést na stávajícím objektu úpravy jak dispozičního, tak především statického charakteru.
Stavebně se jedná o jednopodlažní objekt s železobetonovým montovaným skeletem a opláštěným sendvičovými panely.
Objekt je vzhledem k odlišným funkčním celkům realizován v různých výškových úrovních.
U objektu je třeba vyzdvihnout provedení se zvýšenými požárně-bezpečnostními opatřeními, jež jsou standardem investora.

„U stávající budovy se jednalo o zděný objekt bez jakýchkoliv ztužujících železobetonových konstrukcí, bez hydroizolace, se základy tvořenými kameny a to vše bez dokumentace. Spolu s požadavky pojištovny na požární bezpečnost a úpravy ve všech konstrukcích jsme se posunuli od běžného projektu haly k vcelku složitému projektu,“ hodnotí zakázku Ing. Dušan Horák, hlavní inženýr projektu.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha 5 340 m2
Obestavěný prostor 47 900 m3
Kapacita zpracování pryžové směsi ve výrobě hydraulických hadic 1 630 t/rok