Dostavba výrobního areálu firmy FREMACH MORAVA

Místo:
Kroměříž, Česká republika

Rok ukončení:
2012

Investor:
FREMACH MORAVA, s.r.o.

Ocenění:
Stavba roku 2012 Zlínského kraje – Čestné uznání
v kategorii průmyslových a zemědělských staveb

Stručný popis stavby:
Na dříve zpracovanou dokumentaci na celkové rozšíření výrobního areálu naše projekční kancelář navázala vyprojektováním dalších stavebních objektů.
Nové objekty SO 021 – Sklad, montáž, administrativa a SO 022 – Úpravy stávajícího objektu byly navrženy v souladu s principy stávajících budov a tvoří ucelený architektonický celek.
Oproti původně zpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) investor změnil původní požadavky podle aktuálních potřeb. Proto byla dokumentace provedení stavby aktualizována.
V areálu se tak nachází nová skladová hala, montážní hala a dvoupodlažní administrativní část.
Objekty jsou založeny na hlubinných vrtaných pilotách, nosná konstrukce novostaveb je železobetonová z prefabrikovaných dílů.