Parkovací dům krajského úřadu ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2004

Investor:
Zlínský kraj

Stručný popis stavby:
Během rekonstrukce bývalé správní budovy č. 21 Baťova obuvnického závodu na sídlo krajského úřadu Zlínského kraje bylo nutné vyřešit akutní nedostatek parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvy úřadu. Budova z roku 1938 a bývalý uzavřený výrobní areál měl nedostatek vhodných parkovacích ploch.
Proto bylo součástí kompletní proměny budovy také demolice nevyhovující budovy č. 11 (bývalé muzeum obuvi) a jeho nahrazení moderním parkovacím domem.
Objekt má železobetonový nosnou konstrukci. Svým tvaroslovím se řadí k moderním pokračovatelům zlínské meziválečné funkcionalistické architektury.

Projekt a realizace parkovacího domu je součástí zakázky rekonstrukce správní budovy č. 21 „Baťova mrakodrapu“ na sídlo Zlínského kraje.