Deza – Jímadlo H609C

zákazník: DEZA, a.s. | Masarykova 753, Valašské Meziříčí

termín vyhotovení: 2020, realizace 2021

rozsah plnění:
A) projekční činnost – Dokumentace pro provádění stavby vč. úpravy do podoby dokumentace pro stavební povolení, Inženýrská činnost, Autorský dozor
B) dodavatelská činnost – komplexní dodání díla vč. kolaudace

Záměrem investora byla náhrada stávající tlakové nádoby – jímadla, za nové s navýšeným objemem 20 m3 a pracovním tlakem až 6 bar. Nové jímadlo destilační kolony fenolů zajišťuje výrobní flexibilitu pro jímání specifických frakcí. Technologické řešení zahrnulo i modifikace toků médií mezi vybranými technologickými sestavami nebo rozvody páry, zároveň se muselo vypořádat s omezeným prostorem v místě jímadel. Sestava je určena do prostředí s nebezpečím výbuchu. Realizace proběhla v několika etapách pro minimalizaci odstávek provozu.

Související reference :
Agrofert technologie