Cerea Smiřice – nová kotelna 2x 1022 kW

zákazník: CEREA a.s. | Hradecká 9, 50303 Smiřice

termín vyhotovení: 2020, realizace 2021

rozsah plnění: Studie, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby,  Žádost o dotace, Inženýrská činnost, Autorský dozor

Dokumentace pro stavební povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby „Nová kotelna Cerea VKS Smiřice“ řeší výrobu páry pro technologie výroby krmných směsí v areálu fa. Cerea a.s. ve Smiřicích. Nová parní kotelna o výkonu 2 x 1022 kW bude vybudována jako trvalá stavba ve stávající budově. Navazujícím projektem bylo doplnění skladu olejů a tuků ve vedlejší místnosti.

Související reference :
Agrofert technologie