Hala průmyslových hnojiv Kolín

Investor: ZZN Polabí a. s. | K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín

termín výstavby: 05/2022-12/2022

rozsah plnění: Generální dodavatel stavby, Autorský dozor, dodávka

Součástí novostavby skladové haly průmyslových hnojiv byla technologie naskladnění vakovací linky, doplnění vnitroareálové komunikace dle novostavby skladové haly, dále provedení  nových rozvodů technické infrastruktury po pozemku mezi objektem a napojovacími body stávajících vedení, dále přeložka vedení elektro VN a nová trasa požárního vodovodu.
V železobetonovém objektu budou skladována průmyslová hnojiva v objemu až 14 000tun.