Centrum obchodu a služeb v Lanškrouně

Místo:
Lanškroun, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Kaufland Česká republika, v.o.s.

Stručný popis stavby:
Obchodní centrum je využíváno jako prodejna potravin s koncesionářskými plochami. Nezbytnou součástí areálu je parkoviště pro zákazníky, zásobovací dvůr, podzemní sprinklerová nádrž a kiosková trafostanice.
Architektonické řešení objektu obchodního domu Kaufland Lanškroun vychází z požadavků uživatele, který klade důraz na funkčnost objektu.
Budova je tvořena jednopodlažním železobetonovým skeletem s plochou střechou. Pohledová část fasády je tvořena vlnitým SIN plechem, zbývající opláštění je provedeno ze železobetonových panelů a kovových kazet.
Barevně je objekt laděn do šedé barvy s červenými reklamními prvky.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 3740,18 m2
Obestavěný prostor: 33 474,61 m3
Prodejní plocha: 2308,50 m2
Odstavné a manipulační plochy: 1361,90 m2