Administrativně obchodní centrum Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
1999

Investor:
Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s., Centroprojekt Zlín a.s.

Investiční náklady:
cca 100 mil. Kč

Stupeň zakázky:
projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor, dodávka stavby na klíč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Administrativně obchodnímu centru dominuje sedmipodlažní budova pojišťovny KOOPERATIVA, na kterou navazuje jednopodlažní objekt využívaný pro komerční účely a parkování.Sedmipodlažní objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s deskovými stropy. Obvodový plášť tvoří cihelné zdivo s hliníkovým obkladem ALUCOBOND v kombinaci s kamenným obkladem, pro výplně otvorů jsou použita hliníková okna v kombinaci s výkladcovými stěnami.
Jednopodlažní objekt je konstrukčně řešen jako monolitický železobetonový skelet s průvlaky nad sloupy, obvodový plášť je navržen z hliníkových obkladů ALUCOBOND stejně jako u sedmipodlažní budovy.
Realizace byla nominována na titul Stavba roku 99 za nejlepší stavebně podnikatelský záměr.