Environmentální úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově připravil CENTROPROJEKT GROUP

Projekt Environmentální úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově

Publikováno 24.10.2008

Na konci letošního února jsme dokončili dokumentace pro stavební povolení stavby ke spalování biomasy ve stávajícím tepelném zdroji namísto hnědého uhlí.

Vlastníkem tepelného zdroje a investorem řešené stavby je CARTHAMUS a.s. Praha.

Účelem celého stavebního záměru je náhrada dožitého zařízení kotelny novým moderním zařízením s cílem dosáhnout lepší účinnosti výroby páry a elektrické energie a tím také zlepšit dopady na životní prostředí.

Výrobním produktem je elektrická energie vyráběná na novém turbosoustrojí o výkonu 8,4 MW. Účinnost výroby páry v novém kotli o výkonu 35 t/h se zvýší, čímž dojde k úspoře paliva a tím také ke snížení množství vypouštěných emisí.

Kolik oxidu uhličitého vložíš, tolik spálíš

Environmentální úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově připravil CENTROPROJEKT GROUPOrientace na obnovitelné zdroje energie se urychlila celosvětovým prohloubením ekologického cítění. Při spalování biomasy na rozdíl od jiných fosilních paliv je bilance produkce skleníkového plynu CO2 nulová, neboť se do ovzduší uvolňuje jen takové množství CO2, jako bylo do hmoty dřeva akumulováno fotosyntézou v období jeho růstu.

Další velkou přednsotí dřevní hmoty je to, že neobsahuje síru (případně jen nepatrné množství) a tak během spalování nevzniká škodlivý plynný exhalát SO2.