41 projektů za 14 let pro Moraviapress

Publikováno 4.12.2008

Od roku 1994 do letoška jsme pro tuto jihomoravskou tiskárnu realizovali v průměru téměř 3 zakázky ročně. Od malých skladů až po výrobní haly.

Ruku v ruce se stále se zvyšujícím objemem tisku rostla i potřeba rozšiřovat zázemí. S postupným vývojem závodu tak souvisely i stavební projekty na realizaci skladu rolového papíru, rozšíření výrobní haly, přístavbu rotačkové haly, přístavbu výrobní haly a nové haly rolového papíru.

Z menších objektů navazujících na výrobní haly a také důležitých pro tiskařskou výrobu projektovala naše projekční kancelář sklad chemikálií, lisovnu odpadového papíru a také objekty určené k expedici výrobků. V areálu závodu je též moderní sociální zázemí a jídelna.

Mnoho projektů se zabývalo rekonstrukcemi vnitřních a venkovních prostor – ať už to byly vozovky, oplocení, kolejiště, mobilní sklady, ale také rekonstrukcemi a úpravami technologických prostor (tiskařské stroje, vzduchotechnika, rozvody stlačeného vzduchu apod.).

Celkem bylo v letech 1994 – 2008 provedeno cca 41 větších či menších dílčích projektů. Byly rovněž zpracovány 2 studie týkající se budoucího rozvoje závodu.

Investor je stálým zákazníkem Centroprojektu

Moraviapress je součástí skupiny podniků Goldmann a patří k nejvýznamnějším výrobcům tiskovin ve střední Evropě. Společnost byla založena v roce 1990 a již v roce 1994 pro ni začal Centroprojekt zpracovávat projekt na výstavbu nové haly, který byl vzápětí realizován.