Projekční kancelář podporuje vzdělávání zaměstnanců

Publikováno 10.8.2010

Centroprojekt se v roce 2009 zaměřil na vzdělávání zaměstnanců, především v oblasti soft skills.

Služby nejvyšší kvality nabízíme už 85 let především díky týmům specialistů sestavených v závislosti na rozsahu a složitosti zpracovávaného projektu.

Na jaké oblasti vzdělávání se zaměříme?

Od října 2009 postupně realizujeme jednotlivé kurzy určené konkrétním skupinám zaměstnanců. Hlavní inženýři projektů a vedoucí profesních skupin absolvovali kurz Řízení projektů a Vyjednávání a argumentace v obchodní praxi.

Kurzy Asertivity a Typologie zákazníka byly zaměřeny na praktický nácvik komunikačních dovedností.

V současné době realizujeme první část počítačových kurzů, které jsou určeny pracovníkům všech úrovní a kladou si za cíl doplnit a sjednotit na velmi dobrou úroveň obecné počítačové znalosti.

Vzdělávání na tři roky

V dalším průběhu projektu proběhne několik kurzů zaměřených na vedení lidí a týmů, motivaci a delegování, budování firemní kultury a rovných příležitostí.

V oblasti komunikačních dovedností chceme dát prostor tréninku obchodních a prezentačních dovedností a také podporovat schopnost lidí zvládat stresové a obtížné situace, se kterými se v náročném oboru výstavby mohou každodenně setkávat.

Proč Centroprojekt realizuje vzdělávání zaměstnanců?

Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím vzdělávacího projektu, na který se nám podařilo získat podporu, můžeme efektivně rozvíjet kvalifikaci našich zaměstnanců, jejichž schopnosti jsou pro naši společnost vzhledem k oboru činnosti klíčovým faktorem úspěšného působení na trhu.

Jsme rádi, že naši zaměstnanci potřebné schopnosti mohou získat, protože nám záleží na osobnostním a profesním růstu našich zaměstnanců.

Společnost CENTROPROJEKT a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice v oblasti staveb průmyslových, energetických, občanských, vodohospodářských, aquaparků a bazénové technologie.