V přípravě: Administrativní a hotelové centrum v Kyjevě

V přípravě: Administrativní a hotelové centrum v Kyjevě

Publikováno 13.2.2008

Zakázkou, jejíž příprava v roce 2007 plynule pokračuje i letos, je projekt rozsáhlého centra v hlavním městě Ukrajiny.Vlastní stavba se nachází v lokalitě vzdálené asi 8 km od centra Kyjeva při jedné z nejdůležitějších městských komunikací – třídy Vítězství, která je hlavní příjezdovou komunikací do centra města ze západní Ukrajiny. V blízkosti se nachází také stanice metra.

Administrativní a hotelové centrum v Kyjevě na UkrajiněLokalita se vyznačuje smíšenou zástavbou – občanské a bytové stavby doplňují v těsném sousedství starší průmyslové objekty. Blízkost centra, dobrá dopravní dostupnost a charakter stávající zástavby dávají do budoucna předpoklad k restrukturalizaci území, které by se mohlo po asanaci stávajících průmyslových objektů stát významným komerčním centrem pro umístění objektů vyšší občanské vybavenosti, firemních sídel, bytových domů apod.

Investor hodlá na pozemku areálu realizovat novou výstavbu administrativně hotelového centra, která nahradí stávající průmyslové a kancelářské objekty.

Pro větší z obou prostorů je navržena realizace administrativního komplexu, s částečným využitím jako obchodní plochy (v 1. a 2. NP). Součástí komplexu bude i menší čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou max. 30 lůžek. Snahou investora je v maximální míře využít danou plochu jako pronajímatelné komerční plochy s vysokým standardem.

Administrativní a hotelové centrum v Kyjevě na Ukrajině

Na menším prostoru areálu bude realizována administrativní budova s fitcentrem a stravovacím provozem v 1. NP. Podmínkou investora bylo dodržení standardu parkování v poměru 1 parkovací místo na 50 m2 komerčních ploch. V areálu je navrženo v 1. až 3. PP 1100 parkovacích míst, na terénu vzhledem k maximální zastavěnosti pouze 56 míst.

Investorem je bankovní skupina OAO „KAMET-TAC“, generálním projektantem firma VAT „Závod železobetonových konstrukcí jména S. Kovalskoj“, která se zabývá především bytovou výstavbou a výrobou železobetonových konstrukcí. Ta jen v roce 2007 dokončila a předala cca 150 tisíc m2 obytných ploch. Naše projekční kancelář zpracovává pro investora dokumentaci stavebních objektů v úrovni studie (dle ukrajinských norem stupeň „EP) a dokumentace pro stavební povolení (dle tamějších norem stupeň „P“). Dokumentaci inženýrských sítí zajišťuje generální projektant.

Základní kapacitní a plošné údaje stavby

Celková plocha staveniště: 22 545 m2
Plocha zastavěná celkem 18 643 m2 (využití území 83%)
Celková užitná plocha všech podlaží (včetně podzemních parkovišť): 133 130 m2
Obestavěný prostor celkem: 58 900 m2
Celkový počet míst ve stravovacích provozech (restaurace, jídelny, kavárny): 400 osob
Předpokládané maximální množství zaměstnanců: 3 600 osob

 

Další informace o projektu si můžete přečíst také ve starší aktualitě:

Projekt administrativního a hotelového komplexu v Kyjevě