Projekt onkologického centra v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

V přípravě: Onkologické centrum ve Zlíně

Publikováno 24.2.2008

Stavba zdravotnického charakteru zahrnuje celkovou rekonstrukci a modernizaci stávajícího pavilonu číslo 21, přístavbu radioterapeutického oddělení a další nutné investice.

Významnou zakázkou letošního i minulého roku je stavba onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Investorem stavební části je Zlínský kraj, financování radioterapeutické technologie zajišťuje uživatel – KNTB Zlín. Centroprojekt zajišťuje tuto zakázku komplexně od projektové dokumentace všech stupňů přes inženýrskou činnost a činnost autorského dozoru.

Hlavním dodavatelem stavební části je firma MANAG Zlín, dodavatelem lékařské technologie TRANSKONTAKT-MEDICAL Praha, technický dozor investora zajišťuje firma S-Invest CZ Brno.

Součástí projektových a stavebních prací je vedle rekonstrukce a modernizace stávající budovy také:

  • přístavba radioterapeutického oddělení včetně provozních souborů lékařské radioterapeutické technologie,
  • rekonstrukce pavilonu č 17 jako vyvolaná investice,
  • nezbytné rekonstrukce, přeložky a nově řešené inženýrské sítě.

Účelem stavby je celková modernizace provozu onkologického centra včetně navazujících a přidružených provozů, technické zhodnocení stávajících budov pavilonů 21 a 17 včetně splnění požadavků a doporučení energetického auditu areálu nemocnice.

Provozní soubory jsou rozděleny na části Přístrojové vybavení radioterapie a Stavební technologie. Radioterapeutický úsek tvoří ozařovna pro lineární urychlovač, ozařovna pro brachyterapii, RTG CT simulátor a dozimetrický systém, stavební technologie řeší transformovnu 22/0,4 kV a nouzový zdroj 350 kVA.

Technické údaje a orientační náklady stavby

Celková plocha stavby: 7 300 m2
Plocha zastavěná celkem: 3 349 m2
Plocha užitková celkem: 6 106 m2
Obestavěný prostor celkem: 23 584 m3

Celková investice stavby představuje cca 300 mil. Kč (z toho 150 mil. stavební část a 150 mil. lékařské technologie).