Průmyslová zóna Holešov _ CENTROPROJEKT

Připravujeme strategickou průmyslovou zónu v Holešově

Publikováno 29.9.2008

V projekční kanceláři Centroprojekt připravujeme v současnosti jednu z nejvýznamnějších rozvojových ploch ČR.Zóna má celkovou rozlohu 280 ha a je umístěna v těsné blízkosti městské zástavby Holešova. Průmyslová zóna (také jako SPZ Holešov) bude strategicky důležitá obzvlášť ve chvíli, kdy bude dokončena silnice R49. Právě ta zajistí napojení na dálnici D1 a nabídne tak velmi dobrou dopravní a logistickou přístupnost celé oblasti.

Kompletní dopravní řešení širší oblasti

Poloha zóny je výjimečná svým umístěním blízko největší moravského křížení dálnic a rychlostních komunikací na Moravě. SPZ Holešov využije výhodné kombinace dopravního napojení a dostatečné pracovní síly z blízkého okolí i z měst Olomouckého kraje. Zároveň bude nutné tomuto zvýšenému transportnímu zatížení navhrnout různá technická řešení a opatření, která by zamezila v takto zatížené oblasti negativním vlivům, která škodí životnímu prostředí.

Z hlediska infrastruktury je projekt velmi rozsáhlý, komplikovaný a náročný. Avšak komplexní profesní vybavenost a dlouholeté zkušenosti v oblasti průmyslových staveb umožňují Centroprojektu zpracovat kompletní přípravnou a projektovou dokumentaci v zóně.

Průmyslová zóna Holešov _ CENTROPROJEKT

Cílem projektu je vytvořit živý podnikatelský organismus, ve kterém se jednotlivé činnosti vzájemně doplňují. Koncept počítá i s vytvořením technologického parku a rozvojem aktivit v oblasti služeb.