Modernizace výroby elektrické energie Komořany _ CENTROPROJEKT

Modernizace výroby elektrické energie v Komořanech u Mostu

Publikováno 27.9.2008

Zatím největší energetickou zakázkou, na které se podílejí pracovníci Centroprojektu, jsou projekční práce na přípravě náhrady dožívajícího zařízení stávající teplárny novým moderním zařízením.

V dubnu 2008 byla ve spolupráci s H&D Engineering spol. s r.o. Praha vypracována dokumentace pro územní řízení a v srpnu bylo vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavbu. V současnosti jsou dokončovány práce na projektu pro stavební povolení.

Účelem celého stavebního záměru je náhrada dožívajícího zařízení stávající teplárny novým moderním zařízení s cílem dosáhnout lepší účinnosti výroby páry a elektrické energie a tím také zlepšit dopady na životní prostředí.

Nově navrhované zařízení zahrnuje výstavbu elektrárenského bloku s fluidním kotlem na spalování hnědého uhlí a parním turbosoustrojím o výkonu 160 MW elektrické energie. Maximální výkon parního kotle je 480 tun páry/hodina o tlaku 160 bar a teplotě 540° C.

Nedílnou součástí stavby je také vyvedení elektrického výkonu dostávající rozvodny 110 kV, výstavba chladících věží s cirkulujícím množstvím chladící vody 14 000 m3/h, výstavba zásobních sil vápence a popílku, komunikace, venkovní osvětlení, přeložky sítí a další úpravy.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oblasti, kde je životní prostředí silně zasaženo těžbou uhlí a dlouholetou výrobou elektrické energie jsou stanoveny velmi přísné podmínky na řešení vlivu stavby na životní prostředí. Ikdyž se kvalita dostupného uhlí postupně zhoršuje, musí být dodrženy přísné emisní limity:

  • emise SO2: 200 mg/Nm3
  • emiso NOx: – 200 mg/Nm3
  • emiso CO: 250 mg/Nm3
  • emise TZL: 20 mg/Nm3