Poděkování ředitele divize za úspěch ve Stavbě roku Zlínského kraje

Publikováno 28.5.2016

Projekt Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy – zkráceně BIOCEV – byl jedním z nejrozsáhlejších a nejsložitějších projektů posledních let.

Stavba s investičními náklady v rozsahu v než 2,3 miliardy korun si vyžádala velkou spoustu profesních znalostí, zkušeností a koordinačních činností.

Poděkování ředitele Josefa Váverky kolegům

Za dobře velmi odvedenou práci bych chtěl tímto poděkovat Josefu Knotkovi, který zakázku od roku 2009 vedl, dále arch. Milanu Kuželovi, který na projektu vykonával pozici hlavního architekta.

Velkou měrou se na úspěchu zakázky podílel a poděkování si zaslouží rovněž Tomáš Hubík, který trpělivě zastával pozici vedoucího projektanta stavby, vč. výkonu autorského dozoru.

V neposlední řadě patří velký dík všem pracovníkům jednotlivých profesních skupin, kteří se na složité zakázce podíleli a odvedli dobrou práci vedoucí k ocenění hlavní cenou v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2015 v kategorii staveb mimo Zlínský kraj.