Projekt průmyslové zóny Přerov-Bochoř připravila zlínská projektová kancelář Centroprojekt

Zastavovací studie pro realizaci SPZ v Přerově-Bochoři

Publikováno 28.5.2016

Hlavním cílem studie bylo prvotní vyhodnocení realizace nové průmyslové zóny na území bývalého vojenského letiště Bochoř.

Zóna se nachází cca 4,5 km JZ od středu města Přerov. Rozloha průmyslové zóny je cca 337 ha (plocha Jih 220 ha, plocha Sever 117 ha).

Důraz byl kladen na posouzení maximální možné rozlohy průmyslové zóny, tj. přípravu zastavovací studie pro typizované haly od 5 000 m2 do 20 000 m2 . Studie byla zpracována ve dvou variantách:

  • provoz letiště zůstane zachován,
  • letiště bude zrušeno.

 

Součástí studie byl popis současného stavu a návrh řešení:

  • odkanalizování dešťových a splaškových vod,
  • zásobování energiemi,
  • silniční napojení,
  • železniční napojení,
  • problémy v lokalitě (staré zátěže. zdroj minerálních vod atd.).

Studie obsahovala i harmonogram výstavby a odhad nákladů projektové a inženýrské činnosti obou variant.

Vláda ČR podpořila výstavbu strategické průmyslové zóny Přerov – Bochoř ve variantě s letištěm. Severní část bývalé základny by měla být nabídnuta pro běžné průmyslové využití a jižní pro letecký průmysl. Z toho plynoucí úkol pro nás je poskytnutí podpory Czech Investu a MPO v dalších fázích přípravy zóny.