Ohlédnutí za konferencí Juniorstav

Ohlédnutí za konferencí Juniorstav

Publikováno 2.2.2015

V rámci podpory budoucích stavebních odborníků jsme se letos stali hlavním partnery konference doktorandů na VUT v Brně.

Byla to pro nás příležitost k podpoře fakulty, která je pro nás vzhledem ke spektru studijních oborů a geografické blízkosti velmi perspektivní. Současně jsme měli možnost prezentovat naši firmu i jeden z našich projektů ve vodohospodářské oblasti – tohoto úkolu se úspěšně zhostil ředitel Divize vodohospodářských staveb Dušan Novotný, za což mu patří velké poděkování.

Celá odborná událost proběhla 29. ledna na akademické půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Akce se zúčastnilo na 350 studentů.